Påfuglen

The Peacock Ellys Manor House wall painting original and enhancement

Argos Panoptes fremstilles ofte som en kampe med 100 øjne, men var det virkelig rigtigt? Læs videre for at få mere at vide om Heras med trofaste tiener.

 

The Goddess Hera

I kunsten og i moderne genfortœllinger bliver Argos ofte kaldt Ham med de 100 øjne. På oldtidens grœske vaser blev han derfor ofte afbildet med reekker af øjne over hele kroppen. Dette fik Argos Panoptes, "Altseeren" til at ligne et unyre. Ifølge myten om ham var han gudernes trofaste tjener og scrlig loyal over for Hera. Hun udnœvnte ham til vagtmand. Han skulle holde øje med en mistœnkelig hvid ko. som Hera mente kunne vœre en af Zeus' elskerinder i forklœdning. Hun havde ret, og Zeus' plan for at redde lo førte til Argos Panoptes ' død. Hera satte sin tjener et minde ved at anbringe hans 100 øjne på påfuglens hale.

(Uddrag af artikel af Mike Greenberg, ph.d.)

The Peackock Danish Translation